Storitve

Področje vodenja
 1. Optimizacija poslovnih procesov
 • stroškovna optimizacija marketinških funkcij s poudarkom na trženju, medijskem zakupu in pravilnem izboru medijev in medijskih strategij
 1. Izkušnje s svetovanjem upravam slovenskih podjetij v prodajnem procesu,
 • krizno upravljanje v prodajnem procesu slovenskih podjetij
 • ukvarjamo se z odnosi z investitorji, mediji in zaposlenimi
 1. Razumemo dodano vrednost pri optimizaciji poslovnih procesovin njen pomen za poslovne modele. Smo učinkovitiinterdisicplinarni in proaktivni. Spodbujamo etične prakse in tradicionalne poslovne vrednote.

Vzpostavljamo okolje za učinkovitost in ustvarjalnost ter organiziramo delovne procese s poudarkom na večji učinkovitosti vodenja (individualni pristop):

 •  postavljanje osebnih ciljev vodje in članov teama (razumeti sebe in druge)
 •  določanje prioritet vodje in članov teama (voditeljstvo kot priložnost)
 •  ciljno vodenje in osebna rast (nadzor ali svoboda)
 •  upravljanje časa
 •  učinkovitejša komunikacija na delovnem mestu (konstruktivno soočanje)
 •  obvladovanje stresa
 •  takojšnja priporočila za izboljšave
01 vodenje 2

 

Nudimo ocenjevanje in reševanje ovir v okolju, razvoj podjetja in njegovih konkurenčnih prednosti ter pričakovani dolgoročni učinki:

 •  obvladovanje stroškov
 •  outsourcing (prednosti in slabosti)
 •  mreženje
 •  mobbing, anti-mobbing
Področje trženja

Ukvarjamo se z integriranimi tržnimi komunikacijami in vrednotenjem kakovosti komuniciranja:
• Strateško upravljanje blagovne znamke kot vzvod ustvarjanja vrednosti: razvoj blagovne znamke v njenih fazah, analitično, strateški, kreativni vidik.
• Kako izboljšati poslovanje s svetovnim spletom: akcijski načrt za poslovne aktivnosti podjetja na internetu, kako načrtovati, voditi in strateško usmerjati pojavnosti na internetu.
• Razvoj marketinških strategij podjetja v vseh fazah procesa

01 Trženje 2
Področje oglaševanja
01 facebook 2

Kaj nudimo:
Oglaševanje: Medijsko načrtovanje, poznavanje tradicionalnih in novih medijev, prednosti in slabosti posameznih skupin medijev, učinkovita medijska strategija ali kako izbrati pravo kombinacijo, razvoj novih konceptov komuniciranja …
• primeri dobrih praks,
• priprava dobrega medijskega razpisa,
• kako izbrati pravo komunikacijsko in medijsko agencijo,
• vrednotenje agencijskih storitev

Ukvarjamo se s temami, ki so povezane z digitalizacijo medijev, spremembami v potrošnih in medijskih navadah, njihovim vplivom na blagovne znamke, marketinško okolje se namreč spreminja tako hitro, da so potrebni novi pristopi in novi poslovni modeli. Predvsem pa se korenito spreminjajo poslovni modeli v trikotniku naročnik-medij-oglaševalska agencija.
Pomemben del naših aktivnosti je medijski zakup, s katerim se intenzivno ukvarjamo poldrugo desetletje. Izvajamo ga za komunikacijske agencije in posamezne naročnike.

Področje medijev in medijski zakup

Podjetjem pomagamo odgovoriti na naslednja vprašanja:
- Kaj je učinkovito medijsko načrtovanje, katera so sploh pravila, če so, ki zagotavljajo uspeh?
- Množični mediji res izumirajo? Vse se spreminja: osebnost medija, zaznavanje blagovnih znamk, življenjski stili, nakupne navade, percepcijske študije…
- Kaj vpliva na medijsko potrošnjo in njeno učinkovitost
- izbor medijev je odvisen od ciljev oglaševalske akcije, ciljne skupine, razpoložljivih sredstev…
- medijske raziskave in raziskave potrošnikov nudijo natančen profil kupca (life-style niche marketing)
- premik od informativnih oglasov, ki so temeljili na razumskih vzgibih, do oglasov, ki zbujajo čustva, temeljijo na vrednotah in vplivajo na prepričanja
- meja med oglasi in novimi oblikami oglaševanja (umeščanje izdelkov) se briše
- spremembe na medijih (tehnološke, lastniške, trženjske…)
- So rešitev novi mediji?
- Kaj pa samoregulativa?

Sponzorski projekti in športni marketing

 1. Že leta sodelujemo pri aktivaciji sponzorskih projektov pri Olimpijskem komiteju Slovenije in Smučarski zvezi, tako pri trženjski, kot medijski aktivaciji.Šport, športni klubi, športniki in športni dogodki so za podjetja pomemben komunikacijski kanal do potrošnikov njihovih storitev ali proizvodov. Šport je prerasel v močno industrijo, ki doživlja izredno rast. Organizacije se zavedajo, da dober športni marketing pomeni biti uspešen v konkurenčnem boju.V sklopu oglaševanja ter utrditve posamezne blagovne znamke nudimo:
  - Zakup in trženje TV oglasnega prostora med prenosi športnih dogodkov, medijska aktivacija posameznih dogodkov
  - sponzorstvo športnih dogodkov,
  - sponzorstvo športnikov in športnih klubov,
  - promocijo na kraju športnega dogodka in aktivacija sponzorstev

  Šport je doživel intenziven vsestranski razvoj, zato si današnjega globalnega sveta navkljub kriznim razmeram ni mogoče zamisliti brez športa, ne glede na to, ali gre za tekmovalni šport ali samo za športno rekreacijo. Proces globalizacije in mediji vplivajo na športni marketing, pa tudi na množičen šport – šport za vse.

  Športni marketing v šport vključuje veliko mero čustev, zato tu veljajo drugačna pravila in delujejo drugačni motivi nakupnega odločanja kakor pri vsakodnevnem nakupovanju. Uporabniki in porabniki športa so zahtevni kupci, saj po veljajo za poznavalce in strokovnjake na tem področju, tudi dinamika povpraševanja je odvisna od športnih rezultatov. Vzpostavljanje dolgoročnega zadovoljstva ciljnih segmentov kupcev zato predstavlja mnogo večji izziv, obenem pa sta zvestoba in pripadnost v športu tisto, kar razlikuje trženje navadnih dobrin od trženja v športu. Šport ima tudi družbeni pomen in dviga ugled podjetjem.
  Cilji, ki jih podjetje doseže z dobrim športnim marketingom, so:

· pospeševanje prodaje (izkoriščanje promocijskih in prodajnih možnosti)
· povečanje zavedanja (korporativne) blagovne znamke ali izdelkov/storitev
· dvig ugleda podjetja
· negovanje odnosov s ključnimi kupci
· identifikacija porabnikov z blagovno znamko

Sponzorski projekti in sportni marketing
20180222_191706 2
20180221_215959 2
20180224_203942 2
Osebna rast

Pogled nase iz različnih zornih kotov nam pomaga pri razvijanju lastnih talentov, preseganju vzorcev, ki nas omejujejo v vsakdanjem življenju in razvijanju svojega unikatnega bistva.
Vsak od nas je dragocen posameznik z edinstveno življenjsko potjo. Ko smo zadovoljni s seboj, se lažje povezujemo tudi z drugimi ljudmi, predvsem pa obvladujemo sami sebe.
Življenje sodobnega človeka je kompleksno, zahtevno in pogosto zelo stresno, zato se tudi nanj odzivamo v specifičnem stanju. Ko smo izčrpani, nismo ustvarjalni, ne vidimo svežih rešitev, ne čutimo sebe, niti se ne sprostimo v odnosih z drugimi ljudmi.
Pred vami je zaokrožen sistem delavnic, predavanj, vaj, pogovorov in sodelovanj z različnimi strokovnjaki, ki vsak zase in vsi skupaj predstavljajo edinstveno celoto. Pomagajo pri razvoju uspešnega posla in posameznika v vsakdanjem življenju ne samo z znanji, ki zadovoljijo naš um, pač pa pokažejo, kako v poslovno življenje vložimo tudi svoje srce in dušo. Gre za preproste, učinkovite in preverjene postopke, v katerih se boste sproščeno naučili obvladovati svoj vsakdan.
Delavnice so sestavljene iz treh delov:
V vsaki delavnici je predvideno najprej teoretično umeščanje teme v vsakdanje poslovno življenje, na primer :
- razvijanje vseh vrst strategij za vodenje podjetja s poudarkom na trendih, ki jih prinašajo tehnološke spremembe,
- optimizacija poslovnih procesov,
- priprava trženjskih, medijskih, sponzorskih strategij,
- vodenje timov,
- motivacija drugih in samega sebe,
- obvladovanje kritičnih poslovnih situacij…

Drugi del delavnice je vedno učenje sproščanja in obvladovanja vsakodnevnih napetosti, ki nam grenijo življenje. V pomoč nam je vrsta tehnik v boju proti stresu, od različnih vrst joge, meditacije, dihalnih tehnik do tehnike zdravljenja po časovnih linijah (TLH-Time Line Healing).

slika

V tretjem delu smo pripravili različne praktične delavnice:
- za obujanje kreativnosti v nas in prebujanje posebnih kreativnih veščin (kiparske, fotografske delavnice),
- delavnico o čuječnosti,
- o poslušanju naše intuicije,
- obvladovanju časa in sebe (predvidene so tudi delavnice o nastopanju v javnosti, telesni govorici, obvladovanju treme),
- priprava različnih strategij (komunikacijska, medijska, sponzorska, trženjska…).

to top button